28-12-07

Wandelroute : Rooigemsebeek Mullem (Oudenaarde)

Mullem - Valleiroute Rooigemsebeek

rooigemsebeek

Route samengesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, uitgegeven door Toerisme Oost-Vlaanderen

  • Afstand : 5,5 of 12,3 km.
  • Parkeergelegenheid : Dorpsplein Mullem.
  • Parcours : Verhard, behalve een gedeelte van de ingekorte wandeling.
  • Bewegwijzering : neen.
  • Topografische kaart : 29/3-4 (1/20000).

Wegomschrijving

We starten we de wandeling op het landelijk dorpsplein aan de kerk van Mullem, toegewijd aan Sint-Hilarius.

We verlaten het dorpsplein langs een ommuurde hoeve en komen onmiddellijk in het lage weiland ontsierd door een paar nieuwe en vernieuwde huisjes. Aan de eerste haakse bocht van het wandelpad ontvouwt zich heel mooi voor ons de vallei van de Rooigemsebeek, een landschap dat we gedurende bijna de hele wandeling zullen volgen en vanaf verscheidene plaatsen kunnen bewonderen. Schuin rechts voor ons, aan de overkant van de vallei prijkt reeds de kerk van Huise. We dalen in de vallei en komen weldra aan het Wachtbekken Mullem, van waar we aan de andere zijde van de vallei het Kasteelbos zien liggen met aan de rand een hoevetje in typisch okergele kleur.

Al wandelend merken we hier de duidelijke tegenstelling tussen de open kouters links van ons op de valleiflanken en aan onze rechterkant in het diepst van de vallei het drassige weiland met enkele rijen prachtige knotwilgen.

Wat verder vernemen we op een paneel de uitleg over de trapvormige aanleg en de verschillende functies van de "natuurtechnische oevers" en weldra staan we bij het "Vloeirietveld" Huise. We slaan aan dit rietveld niet af naar Huise, mooi gelegen op de heuvelkam, maar wandelen nog even rechtdoor; bemerk de aanplanting van jonge elzen, eiken en beuken vlak tegen het wandelpad, wat een landschappelijk hoopvol perspectief biedt. Aan de Driesstraat gekomen slaan we rechts af. in de richting van een mooie hoeve met rood dak. Wandelend langs een paar indrukwekkende knotwilgen, bemerken we links in de verte de stompe kerktoren van Lede en vóór ons, op een heuvelkam, de wieken van de Huisekoutermolen. Weldra bevinden we ons op de plaats, waar de Rooigemsebeek onder de Driesstraat door loopt.

We keren een paar passen terug en volgen opnieuw het wandelpad, nu vlak naast de beek.

We wandelen voort langs de met wilgen en elzen beplante beekoever, blijven even staan en nemen kennis van de tekst op het paneel "Bodemvallen en vistrappen", steken de beek over en volgen nu het wandelpad rechtdoor richting Lede-Kerk.

Aan de Ledepontweg moet een keuze worden gemaakt.

Voor de korte wandeling van 5,5 km slaat men rechts af in de richting van de kerk van Lede en merkt men weldra de onlangs prachtig gerestaureerde voormalige pastorie uit de 18de eeuw, mooi gelegen in een tuin met oude bomen. Juist hiervoor nemen we de Rechemstraat en komen nog voorbij enkele gerenoveerde boerderijties en een paar nieuwe villa's; weldra wordt de straat een kasseiweg en daarna een niet verharde veldweg die langs een paar grote fruitaanplantingen slingert om uit te komen in de Wannegemstraat en meteen op het grote wandelparcours.

Wie de volledige wandeling wil maken, slaat aan de Ledepontweg links af en komt bijna onmiddellijk terug over de Rooigemsebeek die zich hier met mooie meanders in het weidelandschap heeft ingesneden. Over de beek verandert de Ledepontweg in de Sint-Hilariuslindestraat die we klimmend volgen over een paar honderd meter. Vóór de eerste hoeve slaan we rechts het wandelpad in dat ons na een paar bochten opnieuw over de Rooigemsebeek brengt, waar weer bodemvallen en vistrappen werden aangelegd. Vóór ons ligt het kleine ingedommelde dorpie Lede, beheerst door zijn kerk.

In de Leedsestraat gekomen, gaan we een tiental meter naar links en dan volgen we het wandelpad opnieuw rechtdoor. Na een korte klim langs dit bos bereiken we, vlak naast een kapelletje met een paar gipsbeelden, de Wannegem-Ledestraat die we linksaf zullen volgen.

Deze straat naar beneden volgend krijgen we, wat verder, op het laagste punt van de weg, een prachtig zicht op de vijver, het park en het kasteel de Ghellinck.

We vervolgen onze wandeling en waar aan onze rechterkant het kasteelpark eindigt, wacht ons een nieuwe verrassing: op de heuvelkam, een enig mooie plaats, staat daar eenzaam en trots een mooie houten staakmolen, de Schietchampettermolen, waarwe later nog voorbii zullen komen. Links van de weg staan kleine oude hoevetjes en erachter kunnen we de vallei van de Rooigemsebeek tot aan de overkant zien. Oude en nieuwe woningen wisselen elkaar nu af en weldra zijn we aan de kerk van Wannegem.

We verlaten het kerkhof en volgen de steile Huise Pontweg, een kasseiweg, en komen voorbij twee heel mooie linden en langs nieuwe en vernieuwde huisjes. Een eindje vóór de molen slaan we de eerste straat, de Nokere Pontweg, links in. Vóór ons ontvouwt zich een nieuw schitterend panorama: een weids uitzicht op en over een langgerekte vallei met in de verte de kerk van Kruishoutem. We zijn weldra aan het instituut "Heuvelheem", waar we op een gevelsteen kunnen lezen "Hospice de Notre Dame de Hal 1866".

Het mooie pad aan onze rechterkant - naar galerij 't Leeghoek - slaan we in en dalen midden het kouterland af, de vallei van de Plankbeek in. We wandelen over de beek en nemen de eerste straat, de Zevekotstraat, rechts.

Van de Zevekotstraat komen we in de Molenstraat - goed berijdbare ruilverkavelingswegen in volle natuur - die we rechtdoor volgen tot vlak bij de Schietchampettermolen.

We vervolgen onze wandeling naar links op de kasseien van de Huise Pontweg, bovenop de heuvelkam die de valleien van de Rooipemsebeek en van de Plankbeek van elkaar scheidt.

Aan een grote populier, waar links de Keitelstraat begint en rechts het wandelpad van de korte wandeling in de Wannegemstraat uitkomt, slaan we links de Keitelstraat in en nemen dan onmiddelliik rechts de Molenstraat. Weldra staan we bii de tweede windmolen, de Huisekoutermolen.

Aan het kruispunt met de Kloosterstraat, slaan we rechts af, nadat we in het kapelletje op de hoek de moderne in keramiek gebakken "Geboorte" hebben bewonderd; Huise telt overigens verscheidene kapelletjes met afbeeldingen van de hand van dezelfde kunstenaar, namelijk Hubert Vanderdonckt.

We wandelen langs het bejaardentehuis "Vyvens" en bereiken weldra het Huiseplein met zijn Sint-Petrus en Sint-Urbanuskerk

We komen van het Huiseplein in de Lange Aststraat, wandelen voorbii een kapelletje met de voorstelling van de "Nederdaling van de Heilige Geest" en langs een mooi voorbeeld van erfbeplanting. Weldra krijgen we een panoramisch zicht zowel op bolle kouters als op de hele vallei van de Rooigemsebeek en het spaarbekken van Mullem. Aan het kasteeldomein gekomen, slaan we rechts een mooie lindendreef, de Korte Aststraat, in.

De weg zwenkt langs een okergele muur met daarin het kapelletie van de Ast in Lodewijk XVI-stijl en tot aan de Franse Revolutie een bedevaartsoord.

We wandelen verder langs een paar schilderachtige hoeven, steken de Rooigemsebeek over die daar rustig door het weiland kronkelt en zijn meteen terug in Mullem, en daar is ons eindpunt.

Bron : http://users.skynet.be/bk239928/html/dutch/mullemw.htm