03-01-08

Wandelroute Hoeilaart : Ganzepootvijver


Afstand = 8,5km

Aan de parking kies je de wandelweg langs de vijver. Voorbij de vijver wandel je rechtdoor het Preumontpad in.De Ganzepootvijver dankt zijn naam aan zijn vorm. Drie beekjes komen samen waar monniken van de priorij van Groenendaal een dam hadden opgeworpen voor een visvijver.Het Preumontpad volgt een delle. Een delle is de typische naam voor een droog dal in het Zoniënwoud. Ze ontstonden tijdens de ijstijden toen op de ondoordringbare bevroren bodem het water afspoelde en valleien uitschuurde. Na de ijstijden drong het water weer de ontdooide ondergrond in, de beken verdwenen en lieten droge dalen achter. Nu stroomt enkel na hevige regenval nog water door de oude bedding.

Na een kilometer neem je links het Palissadepad. Dat buigt 500 m verder haaks rechts.Majestueuze beuken begeleiden je langs het slingerend pad bergop. 80 % van alle bomen in het Zoniënwoud zijn beuken. Nadelig is dat de bladeren de bodem verzuren en dat het ondiepe wortelgestel hem weinig houvast biedt. Daardoor zijn beuken regelmatig het slachtoffer van windworp.

Voorbij een asfaltweg volgt de Proefteeltenweg. Aan twee opeenvolgende Y-splitsingen kies je telkens links de Schone-eikweg.De Schone-eikweg en Schonebeukweg doen vermoeden dat hier nog mooie exemplaren te vinden zijn en dat het woud niet alleen uit beuk bestaat. De huidige beheersplannen streven naar gemengde bosbestanden waarin eik en beuk in gelijke mate voorkomen. Eiken zijn stabieler, hebben een langere levensduur, wat de kwaliteit van het bos ten goede komt.

Je wandelt rechts de kaarsrechte Lorrainedreef in.Julius Caesar beschreef het Zoniënwoud als een ondoordringbaar oerwoud. Het was toen 20.000 ha groot en maakte deel uit van een complex waartoe ook het Hallerbos en het Meerdaalwoud behoorden. Vanaf de Middeleeuwen werden rechte dreven zoals de Lorreinendreef aangelegd. Hier loop je op de grens van Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode. Je merkt het aan de eentalig Vlaamse respectievelijk tweetalige benaming van de boswegen.

Een picknicktafel aan je linkerkant vormt het sein om links een onbenoemde bosweg in te slaan. Je daalt af in een delle, die je schuin rechts volgt, maar snel verlaat via het Preumontpad.Hier en daar ontstonden in het bos houthakkersnederzettingen, zoals Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode. De uitgang ‘laar’ verwijst naar open plek in het bos, ‘rode’ komt van het Duitse ‘roden’, wat ontginnnen betekent.

Waar je het woud dreigt te verlaten houden twee haakse afslagen naar rechts je via de Hazenbergweg onder de bomen naar een volgende delle. Aan een asfaltweg ga je naar rechts.Je bereikte net niet de Grote Hut. Evenals de Kleine Hut en de Middenhut was het een houthakkersnederzetting. Nu raast het verkeer er over de N5 richting Waterloo. Daarna daal je gestaag een volgende delle af.

Je steekt de Lorreinendreef over naar de Verdunningsdreef. 200 m voorbij de Sneppenweg de bewegwijzering ga je naar links. Aan de splitsing buig je links mee naar het beginpunt.Voorbij de asfaltweg begint een gestage afdaling in een volgende delle. Aan de splitsing bereik je bekend terrein. Kies er schuin links om de Ganzepootvijver te bereiken.